شارژلند

سرزمین فروش شارژ ، بسته اینترنت تلفن همراه و پرداخت قبوض

شارژ مستقیم سیم کارت :


بسته اینترنت :

شارژ مستقیم سیم کارت اعتباری :


شارژ مستقیم سیم کارت دائمی :


اینترنت سیم کارت اعتباری :


اینترنت سیم کارت دائمی :


اینترنت مودم TD/LTE :

شارژ مستقیم سیم کارت :

اینترنت سیم کارت دائمی :

اینترنت سیم کارت اعتباری :

اینترنت سیم کارت دیتا :

توجه : جهت پرداخت قبض مبلغ 10.000 ریال بابت کارمزد از شما دریافت خواهد شد.
بررسی اطلاعات